logopedie hrou Liberec - Lucie Bašová

Pokud chci dítě něco naučit, vymyslím na to hru…

Kdo jsem:

Jmenuji se Lucie Bašová, jsem vystudovaný speciální pedagog, složila jsem státní závěrečnou zkoušku z logopedie a surdopedie. Průběžně se učím novému v rámci kurzů dalšího vzdělávání. V minulosti jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole. V současné době vedu logopedickou poradnu v centru Liberce a jsem také zaměstnána jako speciální pedagog, logoped v Základní škole Broumovská v Liberci.

Pracuji s dětmi celého předškolního i školního věku. Pracuji i s dospěláky, kteří si uvědomují, že mají vadu řeči a chtějí to změnit. Logopedickou péči zajišťuji i českým dětem, které žijí dlouhodobě v zahraničí, dětem cizinců anebo dětem z dvojjazyčných rodin. Jsem lektorem seminářů pro veřejnost a pedagogy, umožňuji náhledy do praxe budoucím pedagogům.

Zabývám se logopedickou prevencí, prevencí specifických poruch učení (dyslexie), speciálně pedagogickou, logopedickou diagnostikou a nápravou. Jsem také především matkou a mnoho cenných zkušeností a poznatků jsem získala díky mé milované dceři.

Logopedie mě baví.

Dechová cvičení, rozvoj schopností užívat správným způsobem svůj dech.
Lucie Bašová
Logopedie hrou - práce s dětmi

To podstatné

Uvědomuji si, že u dítěte vše souvisí se vším. Pokud je ve vývoji dítěte vše v pořádku, s nástupem do základní školy se zdárně ukončuje i základní vývoj jeho řeči. Každá získaná schopnost má už od narození ve vývoji dítěte svůj čas a své místo a všechny schopnosti na sebe navazují, ta předešlá umožňuje tu další. Tak vzniká přirozený vývoj dítěte. Pokud se objevují potíže s vývojem řeči, znamená to, že dítě některou schopnost nezískalo, přeskočilo, naučilo se jinak, nenaučilo se včas. Naštěstí je možné tyto potíže u dítěte rozpoznat a pomoci, aby se vývoj dítěte zase vrátil zpět do správných kolejí. Při své práci se vždy zaměřuji na celkový vývoj dítěte a jeho schopností.

Preferuji individuální práci s dítětem. Všechny reedukační činnosti jsou cílené na konkrétní obtíže, které u dítěte pozoruji.

Své dítě zná nejlépe ten, kdo jej vychovává. Proto považuji za velmi potřebné, aby součástí terapie byl vždy rodič. Vše co se se mnou dítě naučí, může rodič následně v domácím prostředí dále rozvíjet a upevňovat.

Dítě se od narození učí hrou a nápodobou, pojďme mu to tedy společně umožnit.

Logopedie hrou - práce s dětmi
Rozvoj schopností užívat správným způsobem svá mluvidla, svaly v oblasti obličeje, rtů, jazyka, krku, patra. To vše a mnohé další se podílí na schopnosti dítěte tvořit správným způsobem hlásky.
Dechová cvičení, rozvoj schopností užívat správným způsobem svůj dech.
Logopedie hrou - práce s dětmi
Rozvoj schopností užívat správným způsobem svá mluvidla, svaly v oblasti obličeje, rtů, jazyka, krku, patra. To vše a mnohé další se podílí na schopnosti dítěte tvořit správným způsobem hlásky.
Dechová cvičení, rozvoj schopností užívat správným způsobem svůj dech.

Logopedické a speciálně pedagogické poradenství

Logopedickou a speciálně pedagogickou péči poskytuji nejčastěji dětem předškolního a mladšího školního věku. Práce s dítětem se začíná vždy diagnostikou stávajících schopností vůči věku dítěte. Rozlišuji, co je u dítěte ještě vývojový jev, a je to tedy běžné vůči věku dítěte, a co už vzniklo jako vada. Všímám si zároveň potíží, které souvisejí s nesprávnou výslovností, záměnou písmen ve slovech, vysunutým jazykem mezi zuby, ráčkováním, neplynulostí a dalšími projevy, které se u dětí objevují. Náprava spočívá v odstranění původní příčiny s následnou úpravou projevů potíží.

Nedílnou součástí terapie je:

 • Písemná zpráva jako výstup z diagnostického šetření pro rodiče.
 • Logopedický sešit, který obsahuje postupy práce a nácviků.
 • Zdarma poskytuji i pracovní materiály a obrázky.
Rozvoj schopností užívat správným způsobem svá mluvidla, svaly v oblasti obličeje, rtů, jazyka, krku, patra. To vše a mnohé další se podílí na schopnosti dítěte tvořit správným způsobem hlásky Rozvoj schopností vnímat sluchem a zaměřovat se na to, co vnímáme.

Pro mateřské školy a základní školy

 • Orientační logopedické vyšetření přímo v zařízení.
 • Interaktivní semináře pro rodiče a pedagogy.

Témata seminářů:

 • Prevence narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku.
 • Prevence dyslexie v předškolním věku.
 • Speciálně pedagogická, logopedická reedukace žáků na 1. stupni základní školy.
Rozvoj schopností vnímat sluchem a zaměřovat se na to, co vnímáme.
Rozvoj schopností vnímat sluchem a zaměřovat se na to, co vnímáme.
Rozvoj schopností vnímat sluchem a zaměřovat se na to, co vnímáme.

Ceník

 • Individuální konzultace 750,- Kč/45 minut.
  Práce s dítětem 30 minut, následná konzultace s rodičem 15 minut.
 • Výpis z logopedické dokumentace 400,- Kč.
 • Potvrzení, přijetí ke studiu 200,- Kč.
Rozvoj schopností užívat správným způsobem svá mluvidla, svaly v oblasti obličeje, rtů, jazyka, krku, patra.
Rozvoj schopností vnímat sluchem a zaměřovat se na to, co vnímáme.
Rozvoj schopností vnímat sluchem a zaměřovat se na to, co vnímáme.

Kontakt

Logopedická poradna
Mgr. Lucie Bašová
ul. Železná 253/20, 460 01, Liberec
Tel.: 733 786 669
info@logopedie-hrou.cz

Pracovní doba v poradně

Pondělí
8:00 - 16:00
Čtvrtek
7:15 - 11:00
Pátek
8:00 - 16:00